I KONGRES
Inspektorów Ochrony Danych
Wiedza u źródeł

WERYFIKACJA WDROŻENIA RODO

Kongres poświęcony weryfikacji wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

4 - 5 grudnia 2018 r., Hotel Sielanka nad Pilicą ****

AGENDA   |  PRELEGENCI   |   ZGŁOSZENIE-CENNIK

Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Mija pół roku od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z RODO. Jest jednak wiele znaków zapytania i niepewności czy przyjęte rozwiązania są poprawne i kompletne oraz czy skutecznie będą dostosowywały do RODO.

W wielu kwestiach brak jest jednoznacznych wskazówek, a przedstawiane wcześniej wytyczne czy zalecenia, w tym Grupy Roboczej Artykułu 29 nie były do końca precyzyjne. Dlatego tak ważna jest właściwa weryfikacja czy podjęte działania są kompletne i adekwatne w odniesieniu do realizacji procesów przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające.

Również Inspektorzy ochrony danych mający pierwsze doświadczenia realizacji nowych zadań związanych m.in. z oceną skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym szacowaniem ryzyka praw i wolności osób czy zgłaszaniem informacji na temat naruszenia ochrony danych, powinni zweryfikować poprawność realizowanych działań i przygotować się do wykonania audytów zgodności z RODO.

Podczas Kongresu krok po kroku omówimy główne problemy związane ze stosowaniem RODO oraz realizacją funkcji inspektora ochrony danych oraz właściwe przygotowane do realizacji audytu zgodności z RODO. Omówimy również wdrażanie koniecznych zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie monitoringu pracowników. Nie zabraknie też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz Inspektorami z różnych organizacji. Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy, którzy uczestniczyli czynnie w projektach wdrażania RODO w wielu podmiotach różnych branży, jak również w podmiotach publicznych.

Kongres IOD to kontynuacja Kongresu ABI - najważniejszego dorocznego spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowanego od 1999 - 2018 r. (22 Kongresy), na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.Zapraszam do udziału w Kongresie!

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI
AGENDA |  PRELEGENCI  

ZGŁOSZENIE-CENNIK | POZOSTAŃMY W KONTKACIEWszelkich informacji na temat I Kongresu IOD udziela
p. Aleksandra Jarzębska:
tel.(22) 620 96 95 lub 620 12 00,
e-mail: aleksandra.jarzebska@ensi.net, http://www.ensi.netENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2018