08.12.2015 r., Prezes ENSI i SABI Maciej Byczkowski wziął udział w Górnośląskim Forum Ochrony Danych Osobowych, które odbyło się 7.12. br. w Katowicach. Partnerem merytorycznym oraz współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych kierowane było do praktyków w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno Administratorów Bezpieczeństwa Informacji jak i Administratorów Danych Osobowych. Forum dało możliwość zdobycia i poszerzenia posiadanej wiedzy, uczestnictwa w wykładach oraz rozmowach panelowych z ekspertami i praktykami, którzy działają w obszarze ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności w Polsce. Prelegentami Forum byli eksperci oraz praktycy reprezentujący Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, mający istotny wkład w kształtowanie się zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w Polsce oraz realizujący rozwojowe projekty wpływające korzystnie na ochronę prywatności oraz funkcjonowanie jej w zakresie całej gospodarki.

Celem tej edycji Forum jest omówienie nowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego roli w jednostce, kwestii sprawdzeń, dokumentowania zbiorów danych osobowych czy systemów ochrony danych osobowych. Tegoroczne Forum koncentrowało się w szczególności na kwestiach nowych obowiązków zabezpieczania danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, nowego statusu i zadań ABI, wykonywania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych przez ABI, zmian zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych oraz relacji pomiędzy systemem ochrony danych osobowych a systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności i normy PN-EN ISO IEC 27001:2014-12. Szczególna uwaga została poświęcona rozpatrzeniu i analizie, wspólnie z ekspertami, indywidualnych przypadków na podstawie pytań uczestników Forum.

Prezes Maciej Byczkowski ENSI i SABI wygłosił na Forum dwa wykłady. Pierwszy z nich będzie poświęcony zagadnieniu nowych obowiązków zabezpieczenia danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, w tym nowemu statusowi i zadaniom ABI, zaś drugi dotyczył kwestii wykonywania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych przez ABI.

Źródło: www.gfodo.pl


Więcej informacji o Forum: http://www.gfodo.pl/index.php


ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2021