8.10.14, Prezes ENSI Maciej Byczkowski wziął udział w Kongresie Różnorodności - nowe kierunki w CSR organizowanym przez magazyn CR Navigator oraz firmę Henkel Polska. Był jednym z ekspertów biorących udział w panelu dyskusyjnym „Potencjał różnorodności – szanse i bariery związane z wprowadzaniem polityki różnorodności do organizacji”.


Podczas Kongresu zaprezentowane zostały kierunki rozwoju strategii CSR i HR. Celem wydarzenia było przybliżenie jego uczestnikom kontekstu zagadnień związanych z różnorodnością w miejscu pracy oraz podejściem do odpowiedzialności biznesu, również w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.

W trakcie panelu dyskusyjnego „Potencjał różnorodności – szanse i bariery związane z wprowadzaniem polityki różnorodności do organizacji” eksperci dyskutowali o różnych obliczach różnorodności, w tym o zarządzaniu różnorodnością z uwagi na płeć, wiek czy aspekty kulturowe. Wraz z Prezesem Maciejem Byczkowskim w panelu udział wzięli : dr Elwira Gross-Gołacka - Dyrektor Generalna, Ministerstwo Gospodarki, Dorota Strosznajder - pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej, Henkel Polska, Ewa Wojsławowicz - menedżerka projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marcelina Pytlarczyk, ekspert ds. CSR, Orange Polska oraz Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact.

Prezes Maciej Byczkowski zwrócił uwagę uczestników Kongresu na dwa ważne tematy. Jednym z nich było ogromne znaczenie bliższego poznania przedstawicieli różnych ras i kultur, także w działalności biznesowej. Taka wzajemna wiedza – wynikająca także z podróżowania, kontaktów zawodowych, poznawania świata w sposób wnikliwy i wyczulony na drugiego człowieka – pozwala usprawnić także komunikację biznesową, zarówno wewnątrz firmy jak i w jej otoczeniu biznesowym. Drugim ważnym wątkiem była ochrona danych osobowych w związku z wdrażaniem przed pracodawców polityki różnorodności.

Prezes Maciej Byczkowski zwrócił uwagę, że na podstawie przepisów Kodeksu Pracy pracodawca przy zatrudnieniu może zbierać tylko ściśle określony zakres informacji na temat pracowników. Zabronione jest zbieranie dodatkowych danych, w tym tzw. danych osobowych wrażliwych takich jak: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, preferencje seksualne czy stan zdrowia. Należy zatem pamiętać aby przy wprowadzaniu polityki różnorodności szanować prawo osób do prywatności i nie gromadzić danych osobowych wrażliwych, które mogą być przyczyną dyskryminacji. Prezes Byczkowski zwrócił również uwagę na niezwykle ważny i delikatny problem zbierania danych z punktu widzenia ochrony wrażliwości ludzkiej. Nawet zbieranie dodatkowych danych przez pracodawcę za zgodą osób, nie może być uznane za dobrowolne, ponieważ w samym założeniu opartym na stosunkach pracodawca – pracownik jest już oczywista zależność. Problem zapewnienia ochrony wrażliwości człowieka w związku z udostępnianiem przez niego swoich danych, ciągle pozostaje otwarty pomimo regulacji prawnych.

Więcej informacji: http://www.crnavigator.com/eventy596/kongres_roznorodnosci_nowe_kierunki_w_csr.html

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.