28.10.2013 r., Prezes Zarządu European Network Security Institute (ENSI) Maciej Byczkowski został zaproszony do grona ekspertów uczestniczących w międzynarodowej konferencji „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo ponad granicami”, która odbyła się 28 października w Warszawie. Prezes Maciej Byczkowski wygłosił wystąpienie wprowadzające do sesji „Cyberzagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom w odniesieniu do kluczowych gałęzi gospodarki” a także na zakończenie dokonał podsumowania wszystkich zagadnień prezentowanych i dyskutowanych podczas konferencji.

W swoim wystąpieniu Prezes ENSI zwrócił uwagę na toczącą się na świecie wojnę informatyczną stanowiącą realne zagrożenie, w szczególności dla państw, w których jest rozwinięta i zaawansowana infrastruktura oparta o sieci informatyczne. Podkreślił, iż to zagrożenie systematycznie wzrasta wraz ze wzrostem ilości sieci komputerowych podłączanych do Internetu oraz pojawianiem się coraz to nowszych technologii informatycznych, używanych m. in. w telekomunikacji, w obsłudze różnych sieci komputerowych i serwerów, w sterowaniu urządzeniami energetycznymi, przemysłowymi czy wojskowymi.

Prezes ENSI zaznaczył, że codziennie mają miejsce incydenty związane z wojną informatyczną. W swoim wystąpieniu podał także przykłady wykorzystywanie narzędzi wojny informatycznej przy okazji prowadzenia działań wojennych w klasycznych konfliktach zbrojnych.

Prezes Maciej Byczkowski odpowiadając na pytania „czy można skutecznie obronić się przed atakiem? czy wojnę informatyczną można wygrać?” podkreślił znaczenie działań prewencyjnych polegających na właściwym zarządzaniu bezpieczeństwem w różnych jego obszarach, w tym: bezpieczeństwem informacji i informatycznym, bezpieczeństwem fizycznym i technicznym, bezpieczeństwem osobowym czy zapewnieniem ciągłości działania.

W opinii Prezesa ENSI właściwa i ciągła ocena ryzyka oraz identyfikacja zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa dają podstawę do przygotowania odpowiednich działań, ale najważniejsze jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, który zapewni podejmowanie odpowiednich działań w sposób uporządkowany i powtarzalny.

Moderatorem konferencji był gen. Adam Sowa (zastępca dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Obrony w latach 2008 – 2012) zaś w gronie prelegentów znaleźli się również m.in.: gen. Krzysztof Bondaryk (Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii), Henryka Bochniarz (Prezydent Konfederacji Lewiatan, Prezes Boeing Central & Eastern Europe), przedstawiciele NATO Communications and Information Agency – Agata Szdełko i Frederic Jordan, Konrad Gałczyński reprezentujący MSZ, Krzysztof Liedel z BBN, Ambasador Stephen Mull (Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce), dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Michał Jaworski z Microsoft Polska, Bert Olmans z Oracle Corporation, Dewey Houck - Wiceprezes i Dyrektor Generalny pionu Rozwiązań Elektronicznych i Informatycznych w firmie Boeing oraz reprezentujący Komendę Główną Policji - Mł insp. Marek Ślizak oraz Przemysław Więcław.

Konferencji towarzyszyły wystawa prezentująca najnowsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz specjalny numer wydawnictwa „Raport. Wojsko Technika Obronność”, w którym znalazł się artykuł otwierający autorstwa Prezesa Macieja Byczkowskiego „Cyberprzestrzeń: wojna jest wszędzie”:
http://www.altair.com.pl/magazines/current?magazine_id=5

Organizatorami konferencji byli: Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz Agencja Lotnicza ALTAIR. Patronami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Partnerem strategicznym konferencji był Boeing International Corporation zaś Partnerem konferencji WB Electronics.ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.