28.10.2015 r., Prezes ENSI i SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji Coroprate Cybersecurity organizowanej przez Puls Biznesu w Polonia Palace Hotel w Warszawie.

Konferencja była wyjątkowym wydarzeniem poświęconym cyberbezpieczeństwu, skrojonym specjalnie na potrzeby biznesu i ukierunkowanym na identyfikację i eliminację najnowszych i niespodziewanych form zagrożeń dla firm. Podczas wykładów i dyskusji najlepsi eksperci w kraju podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz pomogli wskazać, które ze stosowanych w firmach narzędzi zabezpieczających wymagają wzmocnienia, a których całkowicie brakuje.

Prezes Maciej Byczkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Identyfikacja cyberzagrożenia przez instytucje ponadnarodowe – przenikanie granic państw”.

Oprócz Prezesa Macieja Byczkowskiego w panelu udział wzięli: Zbigniew Fałek (ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Instytucie Kościuszki); Janusz Urbanowicz (CERT Polska/NASK); Maciej Pyznar (szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa); Robert Kośla (regionalny dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, Microsoft Polska); Przemysław Kurczewski (prezes zarządu EmiTel, członek Rady Programowej Global Compact w Polsce). Moderatorem panelu był Kamil Wyszkowski (przedstawiciel/ dyrektor generalny, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce [Global Compact Network Poland]).

Podczas dyskusji poruszono następujące zagadnienia: kto zarządza cyberryzykiem w przemyśle i infrastrukturze krytycznej, polityka wspierająca świadomość zagrożeń w przemyśle i biznesie poza infrastrukturą krytyczną, jak powinien wyglądać nowy rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz cyberbezpieczeństwa, czy istnieje przestrzeń dla tworzenia własnej, polskiej polityki dotyczącej standardów współpracy teleinformatycznej, gromadzenia i przechowywania informacji, projektowania i tworzenia infrastruktury. Jako case studies omówiono tematy: dlaczego Estonia zdecydowała się na pełny back-up danych systemów państwowych oraz dlaczego Google stracił Europę.

W programie całej Konferencji znalazły się następujące zagadnienia: dalekosiężna implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w biznesie; bieżąca kontrola zabezpieczeń i natychmiastowa eliminacja niebezpieczeństw; rodzaje najnowszych zagrożeń i miejsce sieci technologicznej w infrastrukturze korporacyjnej; czas, narzędzia i koordynacja działań w razie cyberataku; mobilność urządzeń a zagrożenia; zwiększone procedury bezpieczeństwa a rozwój i działanie biznesu – jak nie „związywać sobie rąk”, przejście do „chmury” i związane z tym zagrożenia – ataki na usługodawców „cloud”; standardy międzynarodowe i praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa; organy państwowe i przedsiębiorcy – razem przeciw cyberzagrożeniom. Wśród prelegentów oprócz Prezesa Macieja Byczkowskiego znaleźli się m. in.: Limor S. Kessem, (Senior Cybersecurity Evangelist at IBM Security Systems), Kamil Wyszkowski (Global Compact Network Poland), Maciej Pyznar (szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), Tomasz Matuła (dyrektor infrastruktury IT I bezpieczeństwa teleinformatycznego w Orange Polska), Robert Pławiak (dyrektor Biura Strategii i Zarządzania IT w Grupie PZU).


Więcej informacji o konferencji: http://konferencje.pb.pl/konferencja/919,corporate-cybersecurity


ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2021