30.09.2015 r., Prezes ENSI i SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji „Ochrona danych osobowych w Marketingu – Nowe zjawiska i wyzwania”, której organizatorem były Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB oraz Akademia Wiedzy i Praktyki. Wystąpienie Prezesa Byczkowskiego dotyczyło zagadnienia podstawowych problemów we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji..

Konferencja adresowana była do osób zainteresowanych ochroną danych osobowych, zwłaszcza w kontekście nowych przepisów obowiązujących od początku 2015 roku. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zapoznania się z praktyką ochrony danych osobowych w różnych firmach oraz zdobycia wiedzy na temat ABI i nowych wymagań dotyczących zgód w marketingu bezpośrednim.

Podczas konferencji dyskutowano następujące tematy: Administrator Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach prowadzących działalność marketingową po 1 stycznia 2015 r., aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu oraz ochrona danych osobowych w projekcie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W gronie prelegentów i panelistów oprócz Prezesa Byczkowskiego znaleźli się również: dr Arwid Mednis (Kancelaria Wierzbowski Eversheds), Michał Kaczorowski (Google), Piotr Drobek (GIODO), Michał Czerniawski(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), dr Grzegorz Sibiga (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) oraz Jacek Barankiewicz (Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB).

Więcej informacji o konferencji: www.konferencjaodo.wip.pl


ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2021