ENSI


KongresIOD


Kongres poświęcony problemom realizacji przepisów RODO
oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO


Kongres pozwolił jego uczestnikom zweryfikować, czy w prawidłowy sposób realizowane są przepisy RODO w ich jednostkach organizacyjnych oraz czy odpowiednio wdrożono wymagania krajowych przepisów uzupełniających RODO (obowiązujących od 4 maja 2019 r.).

Minęło półtora roku od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO oraz pół roku od obowiązywania przepisów krajowych uzupełniających RODO. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z przepisami. Jest jednak wiele znaków zapytania i niepewności czy przyjęte rozwiązania są poprawne i kompletne oraz czy skutecznie będą dostosowywały do RODO. Pojawiają się też liczne problemy na gruncie stosowania RODO w procesach przetwarzania danych przy użyciu nowych technologii, w tym w usługach internetowych. W szczególności problemy odnoszą się do relacji między przepisami o ochronie danych osobowych oraz o e-prywatności.

Inspektorzy ochrony danych odpowiadający za monitorowanie przestrzegania RODO w swoich jednostkach organizacyjnych powinni zweryfikować poprawność realizowanych działań i przygotować się do wykonania audytów zgodności z RODO oraz z przepisami krajowymi uzupełniającymi RODO.

Kluczowym elementem dla Inspektorów oraz innych osób realizujących zadania związane z przestrzeganiem RODO jest zapewnienie pozyskania odpowiedniej wiedzy, zdobycia właściwych umiejętności oraz sposobów wykazywania zgodności podjętych działań z przepisami o ochronie danych - temu właśnie służy doroczny Kongres IOD.

Podczas Kongresu krok po kroku omówiliśmy główne problemy związane ze stosowaniem RODO, w tym praktyczne problemy zarządzania naruszeniami ochrony danych oraz właściwe przygotowanie do realizacji audytu zgodności z RODO oraz krajowymi przepisami uzupełniającymi RODO. Przeanalizowaliśmy również wdrażanie koniecznych zmian dotyczących zapewnienia prywatności i ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Nie zabrakło też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz Inspektorami z różnych organizacji. Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzili eksperci praktycy, którzy uczestniczyli czynnie w projektach wdrażania RODO oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO w wielu podmiotach różnych branż, w tym międzynarodowych grupach kapitałowych, jak również w podmiotach publicznych.

Kongres to najważniejsze doroczne spotkanie środowiska IOD (a wcześniej ABI) w Polsce, organizowane niezmiennie od 20 lat (1999 - 2019 r. - dotąd 23 edycje), na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.Dziękujemy wszystkim za udział w Kongresie!

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI
AGENDA |  PRELEGENCI | POZOSTAŃMY W KONTKACIE

Wszelkich informacji na temat 24 Kongresu IOD udziela
p. Aleksandra Jarzębska:
tel. (22) 620 12 00, 243 15 98,
e-mail: aleksandra . jarzebska [at] ensi.net, https://www.ensi.net

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020