ENSI



Paneliści, którzy wzięli udział w dyskusjach i wystąpieniach podczas Kongresu:



Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007 r.). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015). Uczestniczy również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (18 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM – BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 300 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 15 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT”, na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” oraz na Polskiej Akademii Nauk – Studium podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.


prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski – doktor habilitowany nauk prawnych, prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych, kilku książek oraz współautorem komentarza do ustawy (wspólnie z prof. J. Bartą i prof. R. Markiewiczem).



Maciej Kołodziej – Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI); Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi sp. z o.o.; ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska; Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT; Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestnik grup problemowych, działających przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, m.in. „Vademecum ABI” wydanego przez C.H. Beck. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi firmę FHU MatSoft, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji, teleinformatyki i bezpieczeństwa w branży nowych technologii. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Świadczy usługi doradcze, outsourcing ABI i IT.


Xawery Konarski – adwokat, starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prawa reklamy. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prawa reklamy. Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).


Andrzej Rutkowski – Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, uczestniczył w pracach nad ostatnią nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych i nad rozporządzeniami do tej nowelizacji.


adw. dr Grzegorz Sibiga – kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, członek Rady ds. Cyfryzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, a w poprzedniej kadencji - wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ekspert Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.




AGENDA   |  PRELEGENCI  |   POZOSTAŃMY W KONTKACIE




Wszelkich informacji na temat XX Kongresu ABI udziela
p. Aleksandra Jarzębska:
tel.(22) 620 96 95 lub 620 12 00,
e-mail: aleksandra . jarzebska [at] ensi.net, https://www.ensi.net





ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.