ENSI



XXII KONGRES ABI


Wiedza u źródeł

SPRAWDZIAN GOTOWOŚCI DO RODO

Kongres poświęcony sprawdzeniu przygotowania
do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)


11 - 13 kwietnia 2018 r., Pałac Żelechów







AGENDA   |  PRELEGENCI   |   ZGŁOSZENIE-CENNIK



Szanowni Państwo,

Kongres pozwolił uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Przygotowania w tym zakresie wchodzą w finalną fazę. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło lub wdraża obecnie rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z RODO. Jest jednak wiele znaków zapytania i niepewności czy przyjęte rozwiązania są poprawne i kompletne oraz czy skutecznie będą dostosowywały do RODO. W wielu kwestiach brak jest jednoznacznych wskazówek, a przedstawiane wytyczne czy zalecenia, w tym Grupy Roboczej Artykułu 29 nie są do końca precyzyjne. Dlatego tak ważna na tym etapie jest właściwa weryfikacja czy podejmowane działania są kompletne i adekwatne w odniesieniu do realizacji procesów przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające.

ABI, którzy będą pełnić funkcję inspektora ochrony danych przygotowują się do realizacji nowych zadań związanych m.in. z oceną skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym szacowaniem ryzyka praw i wolności osób. Niezbędna w tym zakresie jest weryfikacja planowanego zakresu zadań, umocowania i uprawnień takiej osoby, jak również ustaleń w kwestii Zespołu inspektora, który będzie go wspomagać w realizacji jego zadań - szczególnie w dużych organizacjach, w tym w grupach kapitałowych.

Podczas Kongresu krok po kroku przeprowadzilimy szczegółowo sprawdzian gotowości do wypełniania obowiązków RODO oraz do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Nie zabrakło też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz ABI z różnych organizacji.

Kongres ABI to najważniejsze doroczne spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowane od 1999 r., na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.



Dziękujemy wszystkim za udział w Kongresie!

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI




AGENDA |  PRELEGENCI  

ZGŁOSZENIE-CENNIK | POZOSTAŃMY W KONTKACIE



Wszelkich informacji na temat XXII Kongresu ABI udziela
p. Aleksandra Jarzębska:
tel.(22) 620 96 95 lub 620 12 00,
e-mail: aleksandra . jarzebska [at] ensi.net, https://www.ensi.net







ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.