Wyprzedaż


Zachęcamy do zakupu archiwalnych numerów Biuletynu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji "Ochrona danych osobowych" i Biuletynu TISM. "Ochrona Informacji", zawierających cenne informacje dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, osób zajmujących się ochroną danych osobowych i ochroną informacji.

 • Biuletyn "Ochrona Danych Osobowych" (formularz zamówienia)
  • 1 wybrany numer - 10,00 zł VAT/egz.
  • Komplet (22 numery) - 150,00 zł z VAT - SEGREGATOR GRATIS
  • przy zakupie min. 12 egzemplarzy - SEGREGATOR GRATIS
 • Biuletyn TISM "Ochrona Informacji"(formularz zamówienia)
  • 1 wybrany numer - 10,00 zł z VAT/egz.
  • Komplet (7 numerów) - 50,00 zł z VAT


SPISY TREŚCI DOSTĘPNYCH BIULETYNÓW


Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Ochrona Danych Osobowych


BiuletynODO
Nr 2/2000 marzec

 • Zbieram dane moich klientów i pierwszy raz usłyszałem o ustawowej ochronie danych osobowych - czy to mnie dotyczy?
 • Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy i dyrektywie Unii Europejskiej - część III.
 • Lista kontrolna ABI.
 • Środki prawnej ochrony przed naruszeniem danych osobowych.
 • Rozmaitości.

Nr 3/2000 kwiecień

 • Pracodawca musi chronić dane osobowe.
 • Zbieram dane moich klientów i pierwszy raz usłyszałem o ustawowej ochronie danych osobowych czy to mnie dotyczy - część II.
 • Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Postulowane zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Rozmaitości.

Nr 4/2000 maj

 • Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych.
 • Przesłanki legalizujące przetwarzanie.
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Rozmaitości.

Nr 5/2000 czerwiec

 • Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych - część II.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celach podatkowych - część I.
 • Zbieram dane moich klientów i pierwszy raz usłyszałem o ustawowej ochronie danych osobowych - czy to mnie dotyczy? - część III.
 • Rozmaitości.

Nr 7/2000 wrzesień

 • Parlament obtrąbił odwrót dla ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Aktualizacja zgłoszenia zbioru danych do rejestracji.
 • Marketing bezpośredni w świetle ustawy o ochronie danych osobowych - część II.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celach podatkowych - część III.
 • Udostępnianie danych osobowych w trybie art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych - część II.
 • Rozmaitości.

Nr 8/2000 październik

 • Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych część III.
 • Wykorzystywanie danych osobowych studentów przez władze uczelni.
 • Ochrona danych o stanie zdrowia.
 • Udostępnianie danych osobowych w trybie art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych - część III oraz udostępnianie danych w innych trybach.
 • Rozmaitości.
 • III Kongres ABI.

Nr 9/2000 listopad

 • Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych część IV. Zarządzanie systemem informatycznym przeznaczonym do przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady prowadzenia rejestru zbiorów danych i udostępniania informacji w nim zawartych.
 • Ochrona danych o stanie zdrowia.
 • Rozszyfrowywanie ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie informacje o osobie podlegają ustawie, czy wszystkie?
 • Rozmaitości.

Nr 10/2000/2001 grudzień - styczeń

 • Rozszyfrowywanie ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych część V. Ochrona nośników zawierających dane osobowe.
 • Prawo bankowe a ochrona danych osobowych.
 • Wprowadzenie do dyskusji nt. poprawności przetwarzania danych osobowych na bazie wybranych przykładów ze sprawozdania GIODO za 1999 rok.
 • Internetowa aplikacja szkoleniowa z ochrony danych osobowych.
 • Rozmaitości.

Nr 11/2001 luty

 • Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych - część VI.
 • Przetwarzanie danych osobowych w Internecie.
 • Wprowadzenie do dyskusji na temat poprawności przetwarzania danych osobowych na bazie wybranych przykładów ze sprawozdania rocznego GIODO za 1999 r. - część II.

Nr 12/2001 marzec

 • Przetwarzanie przez parlamentarzystów i urzędników publicznych danych osobowych nadawców korespondencji w świetle ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Pytania czytelników.
 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zadania, struktura i uprawnienia.
 • Rozmaitości.

Nr 4 (13) kwiecień/maj 2001

 • Pierwszy rok wydawania biuletynu "Ochrona danych osobowych".
 • Przetwarzanie danych osobowych "wrażliwych" w marketingu.
 • Dane osobowe w telekomunikacji i zakres ochrony - w zarysie.
 • Publikacje -recenzja.

Nr 5 (14) czerwiec 2001

 • Pojęcie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych - uwagi de lege lata.
 • W jakim stopniu prawo ochrony danych osobowych rzutuje na planowanie systemu informatycznego.
 • Dyskusja, pytania czytelników.
 • Wybrane aspekty przetwarzania wrażliwych danych osobowych dla celów zatrudnienia.

Nr 6 (15)lipiec 2001

 • Wybrane aspekty przetwarzania wrażliwych danych osobowych dla celów zatrudnienia część II.l
 • Dyskusja IV Kongres ABI, pytania czytelników biuletynu - część II.
 • Komiks.
 • Rozmaitości.

Nr 7 (16) sierpień 2001

 • Wybrane aspekty przetwarzania wrażliwych danych osobowych dla celów zatrudnienia - cz. III.
 • Interwencja ochroniarza danych osobowych.
 • Dyskusja IV kongres ABI, pytania czytelników biuletynu - część III.
 • Rozmaitości.

Nr 17 lipiec/sierpień 2001

 • Projekt ustawy.
 • Uzasadnienie.
 • Omówienie przedłożenia rządowego nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Nr 9 (18) wrzesień 2001

 • Dalsze losy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Uwagi nt. ustawy z 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (po poprawkach senatu z 9 sierpnia 2001 r.).
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych oraz rola administratora bezpieczeństwa informacji w procesie zawierania i realizacji tej umowy - część I.
 • Interwencja ochroniarza danych osobowych.
 • Problematyka prawna przetwarzania danych osobowych w Internecie - część I.
 • Rozmaitości.

Nr 19 wrzesień/październik 2001

 • Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Interwencja ochroniarza danych osobowych.
 • Projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych oraz rola administratora bezpieczeństwa informacji w procesie zawierania i realizacji tej umowy - cz. II.
 • Problematyka prawna przetwarzania danych osobowych w Internecie (cz. II.)
 • Rozmaitości.

Nr 20 październik 2001

 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Rejestracja zbiorów danych - konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie danych.
 • Z interwencji ochroniarza danych osobowych.
 • Rozmaitości.

Nr 22 listopad 2001

 • Zakres i zasady dostępu zakładowej organizacji związkowej do danych osobowych pracowników w związku z prowadzeniem działalności związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych - cz. I.

Nr 23 grudzień 2001

 • Ocena podstawowych obowiązków zarządu po inkorporacji spółki prowadzącej zarejestrowany zbiór danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych
 • Adresy e-mailowe a dane osobowe.
 • Rozmaitości.

Nr 24 grudzień 2001

 • Zakres i zasady dostępu zakładowej organizacji związkowej do danych osobowych pracowników w związku z prowadzeniem działalności związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych - część II.
 • Wprowadzenie.
 • Odmowa udostępnienia zakładowej organizacji związkowej danych osobowych pracowników.
 • Przegląd wybranych kategorii danych osobowych pracowników w związku z ich udostępnianiem przez pracodawcę na rzecz zakładowej organizacji związkowej

Biuletyn TISM "Ochrona Informacji"


BiuletynOI


Nr 1/2002 luty

 • Konieczność i obowiązek wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w organizacji.
 • Z czego wynika obowiązek zachowania tajemnicy.

Nr 2/2002 marzec

 • Czy adresy e-mailowe są danymi osobowymi.
 • Z interwencji ochroniarza danych osobowych - komiks.

Nr 3/2002 kwiecień

 • Wybrane strategie zabezpieczenia informacji - zagadnienia cywilno- i administracyjno-prawne (część I).
 • Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony informacji w telekomunikacji (część I).

Nr 4/2002 maj

 • Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony informacji w telekomunikacji (część II).
 • Meandry udostępniania danych.

Nr 5/2002 czerwiec

 • Wprowadzenie do problematyki składania podpisu elektronicznego.

Nr 6/7/2002

 • Środki ochrony prawnej baz danych.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - nowa regulacja, nowe obowiązki.

Nr 8/9/2002

 • Techniczne aspekty prawnej ochrony informacji.
 • Tajemnica bankowa - ograniczyć aby lepiej chronić.


Wszelkich informacji udziela Aleksandra Jarzębska
tel. (022) 620 12 00 lub e-mail: aleksandra.jarzebska @ ensi.net

 

 

 

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.